Generelle regler:

 • 2 spillere pr lag, 2 baller per spill

 • Hver spiller på begge lag har 1 kast hver pr runde

 • 10 kopper per side formet i en tett trekant med spissen fremover

 • Reformasjon (A.K.A  Re-Rack): «Re-Rack» er når man skifter posisjonen på koppene på motsatt side av bordet som man kaster mot. Dette gjøres når det er 6, 3 og 1 kopp igjen. Koppene skal da igjen bli formet som en tett trekant med spissen fremover. Siste kopp må flyttes tilbake til minimum 2,5cm fra bakerste kant og midt på bordet. «re-Rack» er kun lov før noen på laget har hatt sitt kast. 

 • Rollbacks: begge baller blir returnert når begge spillere treffer på samme runde. Om begge spillere treffer samme kopp teller det som 3 kopper og laget får nye kast.

 • Om 1 spiller treffer 3 runder på rad får han tittelen On-Fire og får kaste til den bommer.

 • Forsvar : slå vekk/gripe motstander sitt kast er kun lov etter den har vært kastet via bordet eller spretter fra koppen. Om ballen eller du velter en kopp teller den fremdeles som et gyldig treff og koppen er ute av spill.

 • Bounce shot: er når man kaster baller via bordet og om den treffer teller det som 2 kopper. Om begge spillere på et lag treffer samme kopp via bordet teller dette som 5 kopper.  Kast som går via bordet er lov til å slå vekk/gripe av motstander.

 • Det er ikke lov til å lene seg over bordet, og om man velter noen av dine egene kopper er de ute av spill.

 • Det er lov til å distrahere, men dette er kun lov bak din side av bordet

End-game Rules

 • Det er alltid en mulighet til å redde spillet etter motstander har truffet ditt lag sin siste kopp.  Om 1 spiller på laget treffer siste koppen er det ikke nødvendig for spiller nr 2 å kaste. Det er nå mulig for forsvarende laget til å hente seg inn igjen. Da kaster begge spillere til de bommer, og dersom de ikke klarer å treffe de gjenværende koppene er spillet over.

 • Overtid: er når forsvarende lag treffer de gjennværende koppene og  begge lag tilbake til 3 kopper og tidligere regler fungerer som vanlig

© 2016 by VatsVegas

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-flickr